HISTORIA VÄRMLANDS SÄBY GÅRD

Herrgården på Värmlands Säby är en klassisk svensk 1700-tals Herrgård men med anor lång bak i tiden. Huvudbyggnaden är ett trevånings stenhus med två fristående flyglar.

Säby är omtalat första gången 1216 i ett påvligt bekräftelsebrev på Riseberga klostergods. Det drogs in av Gustav Vasa, blev kronogods och tillhörde därefter hertig Karl. Han bytte 1596 bort det till sin befallningsman i Värmland, Bo Ribbing. Genom gifte kom den till friherre Henrik Horn af Marienburg. Det såldes 1739 till friherre Fredrik Henric Sparre och 1745 till översten Carl Linroth (död 1792). Han lät 1772 uppföra den nuvarande huvudbyggnaden efter arkitekt Johan Georg Reinckes ritningar. Friherre Gustaf Åkerhielm, som köpte Säby på 1870-talet, ryckte upp godset ur dess dåvarande förfall och fördubblade arealen genom invallningar mot Vänern och torrläggningar.

Värmlands Säby ägs sedan 2017 av friherre Jockum Beck-Friis. För besök på gården kontakta oss gärna.

Fotograf: Björn Andreasson